Współpracujemy z:

Radosnego Alleluja !

Radosnego Alleluja !

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim rodzicom i dzieciom, by blask Chrystusa, zwyciężającego śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości. Radosnego Alleluja!

życzą nauczyciele, pracownicy i dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Molli

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.

Kontakt

ul. Witosa 9
30-612 Kraków

tel. kom. +48 537 203 928

Wyszukiwarka