Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Kadra

Założyciel i Organ Prowadzący szkołę

Adam Harasimowicz


Dyrektor

Piotr Gaszczyński

– polonista, krytyk teatralny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Pracował w gimnazjum, gdzie uczył języka polskiego. Przez cztery lata był wychowawcą w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu w Przegini Duchownej. Każdą wolną chwilę spędza w teatrach (od 2010 publikuje w „Teatraliach”), prywatnie kibic Manchesteru United, pasjonat kawy z różnych stron świata i wielki miłośnik twórczości Witolda Gombrowicza.

 


Wychowanie wczesnoszkolne

Monika Ciepiela

– ukończyła studia na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; muzyk zawodowy – instrumentalista w zakresie gry na skrzypcach, instruktor rytmiki. Pracowała w jednej z wrocławskich szkół podstawowych jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz nauczyciel muzyki. Była koordynatorem zespołu nauczycieli muzyki i plastyki w placówkach edukacji zróżnicowanej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również jako nauczyciel rytmiki w przedszkolach. Brała udział w wielu warsztatach i konferencjach dotyczących pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym („Innowacje w edukacji”, kurs edukacji spersonalizowanej, pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów, „Taneczne spotkanie z Klanzą”). Jej ogromną pasją jest gra na instrumentach, śpiew, książki, wędrówki górskie oraz wspinaczka.


Wychowanie wczesnoszkolne

Katarzyna Żelasko

– absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną. Aktualnie,   w  trakcie studiów z zakresu pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną. Interesuje się literaturą dziecięcą. W wolnych chwilach lubi odwiedzać kino, biegać oraz podróżować.


Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

Anna Kopcińska

– nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, obecnie studentka Ignatianium. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z dziećmi: jako wychowawca grupy przedszkolnej, nauczyciel w szkolnej zerówce, animator dziecięcy a także będąc mamą dwójki dzieciaków. Cechuje ją otwartość i wyrozumiałość a uśmiech to jej dewiza. Artystyczna, kreatywna dusza – osoba typu: dajcie jej cokolwiek a zrobi z tego samolot.


Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

Katarzyna Dubel-Kida

– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z nauczaniem języka polskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuje się filmem, muzyką i zagadnieniami współczesnej pedagogiki.


Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne / historia

Joanna Łanik

– absolwentka historii i wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuje się historią, filmem i muzyką. W wolnych chwilach uwielbia podróżować, odkrywać ciekawe, historyczne miejsca.


Neurologopedia, terapia pedagogiczna

Agnieszka Wojcieszczak

– absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika specjalna ze specjalizacją terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, logopedia oraz neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach specjalistycznych, zajmujących się terapią dzieci i młodzieży. Doskonaliła swój warsztat w ośrodkach na terenie Krakowa oraz poprzez udział w wielu kursach i szkoleniach. Prywatnie lubi dobre kino i podróże.


Katecheza

Paulina Owsiak

– absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum, studentka teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miłośniczka podróży górskich, wypraw rowerowych oraz dobrej muzyki. Zafascynowana postacią Dietricha von Hildebranda.


Język angielski / zajęcia świetlicowe

Magdalena Rataj-Kugler

– absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z uprawnieniami do nauki języka angielskiego Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Dietla w Krakowie. Swoją pasję do języków obcych przekuła w pomysł na życie do tego stopnia, że cały swój wolny czas poświęca planowaniu, jak urozmaicić dzieciom zajęcia. Jeśli ma chwilę podróżuje zwiedzając miasta Europy, odkrywa tajemnice brytyjskich i skandynawskich seriali kryminalnych oraz pochłania książki biograficzne i popularnonaukowe. Człowiek, który uważa, że poczucie humoru jest podstawą tworzenia dobrej atmosfery w zespole oraz w klasie.


Zajęcia świetlicowe

Dorota Kucia

– urodziła się w Krakowie, gdzie zdobywała kolejne szczeble edukacji. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córeczek. W wolnej chwili podróżuje i czyta książki. Praca w świetlicy szkolnej daje jej dużo satysfakcji.


Psycholog

Monika Wirga

– absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychologia jest jej pasją dlatego z dużym zaangażowaniem poświęca się swojej pracy, która daje jej dużo satysfakcji. Czynnie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach psychologicznych podnosząc swój warsztat. Uwielbia kryminały, każdą wolną chwilę poświęca na czytanie. Na co dzień pracuje również z młodymi sportowcami w szkole sportowej, prywatnie fanka piłki nożnej. Angażuje się w idee wolontariatu, współpracując z fundacją która pomaga młodzieży z trudnych rodzin.