Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Kadra

Założyciel i Organ Prowadzący szkołę

Adam Harasimowicz


Dyrektor

Piotr Gaszczyński

– polonista, krytyk teatralny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Pracował w gimnazjum, gdzie uczył języka polskiego. Przez cztery lata był wychowawcą w Integracyjnym Samorządowym Przedszkolu w Przegini Duchownej. Każdą wolną chwilę spędza w teatrach (od 2010 publikuje w „Teatraliach”), prywatnie kibic Manchesteru United, pasjonat kawy z różnych stron świata i wielki miłośnik twórczości Witolda Gombrowicza.


Edukacja wczesnoszkolna

Monika Ciepiela

– ukończyła studia na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna; muzyk zawodowy – instrumentalista w zakresie gry na skrzypcach, instruktor rytmiki. Pracowała w jednej z wrocławskich szkół podstawowych jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego oraz nauczyciel muzyki. Była koordynatorem zespołu nauczycieli muzyki i plastyki w placówkach edukacji zróżnicowanej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również jako nauczyciel rytmiki w przedszkolach. Brała udział w wielu warsztatach i konferencjach dotyczących pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym („Innowacje w edukacji”, kurs edukacji spersonalizowanej, pomysłowe metody rozwijania umiejętności ortograficznych uczniów, „Taneczne spotkanie z Klanzą”). Jej ogromną pasją jest gra na instrumentach, śpiew, książki, wędrówki górskie oraz wspinaczka.


Edukacja wczesnoszkolna

Karolina Zając

„Dziecko nie jest pustym naczyniem, nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam, którzy go tego nauczyliśmy. Nie, dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko którym kiedyś był.” – Maria Montessori

Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia licencjackie edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie studentka studiów magisterskich edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna z elementami logopedii 2 stopnia na wydziale humanistycznym wyżej wymienionej akademii. Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia oraz Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie na wydziale śpiewu solowego. Laureatka grand prix na Ogólnopolskim festiwalu piosenki Retro oraz laureatką ogólnopolskiego festiwalu piosenki Aktorskiej.
Poza pracą nauczycielka śpiewu i emisji głosu oraz trener biznesu.

W swojej pracy zawodowej bardzo chętnie czerpie z doświadczeń z praktyk zawodowych odbytych w Niemieckich placówkach. Bliska jest jej pedagogika M. Montessori oraz R. Steinera. Prywatnie jest mamą Hani, miłośniczka poezji śpiewanej i teatru.


Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Żelasko

– absolwentka Akademii Ignatianum na kierunku pedagogika przedszkolna z edukacją wczesnoszkolną. Aktualnie,   w  trakcie studiów z zakresu pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną. Interesuje się literaturą dziecięcą. W wolnych chwilach lubi odwiedzać kino, biegać oraz podróżować.


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Anna Kopcińska

– nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego – absolwentka Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, obecnie studentka Ignatianium. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy z dziećmi: jako wychowawca grupy przedszkolnej, nauczyciel w szkolnej zerówce, animator dziecięcy a także będąc mamą dwójki dzieciaków. Cechuje ją otwartość i wyrozumiałość a uśmiech to jej dewiza. Artystyczna, kreatywna dusza – osoba typu: dajcie jej cokolwiek a zrobi z tego samolot.


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Katarzyna Dubel-Kida

– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z nauczaniem języka polskiego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuje się filmem, muzyką i zagadnieniami współczesnej pedagogiki.


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne / historia

Joanna Łanik

– absolwentka historii i wiedzy o społeczeństwie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuje się historią, filmem i muzyką. W wolnych chwilach uwielbia podróżować, odkrywać ciekawe, historyczne miejsca.


Neurologopedia, terapia pedagogiczna

Agnieszka Wojcieszczak

– absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika specjalna ze specjalizacją terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, logopedia oraz neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach specjalistycznych, zajmujących się terapią dzieci i młodzieży. Doskonaliła swój warsztat w ośrodkach na terenie Krakowa oraz poprzez udział w wielu kursach i szkoleniach. Prywatnie lubi dobre kino i podróże.


Logopedia

Daria Choma

– absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku filologia polska z logopedią. Swoje doświadczenie zdobywała jako terapeuta w Polskim Czerwonym Krzyżu, a także w fundacji Help You. Brała udział w wielu kursach i konferencjach z zakresu logopedii. Prywatnie lubi czytać książki, podróżować, oraz grać w koszykówkę.


Katecheza

Paulina Owsiak

– absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum, studentka teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miłośniczka podróży górskich, wypraw rowerowych oraz dobrej muzyki. Zafascynowana postacią Dietricha von Hildebranda.


Język angielski / zajęcia świetlicowe

Magdalena Rataj-Kugler

– absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z uprawnieniami do nauki języka angielskiego Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Dietla w Krakowie. Swoją pasję do języków obcych przekuła w pomysł na życie do tego stopnia, że cały swój wolny czas poświęca planowaniu, jak urozmaicić dzieciom zajęcia. Jeśli ma chwilę podróżuje zwiedzając miasta Europy, odkrywa tajemnice brytyjskich i skandynawskich seriali kryminalnych oraz pochłania książki biograficzne i popularnonaukowe. Człowiek, który uważa, że poczucie humoru jest podstawą tworzenia dobrej atmosfery w zespole oraz w klasie.


Zajęcia świetlicowe

Dorota Kucia

– urodziła się w Krakowie, gdzie zdobywała kolejne szczeble edukacji. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Prywatnie mama dwóch wspaniałych córeczek. W wolnej chwili podróżuje i czyta książki. Praca w świetlicy szkolnej daje jej dużo satysfakcji.


Psycholog

Monika Wirga

– absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychologia jest jej pasją dlatego z dużym zaangażowaniem poświęca się swojej pracy, która daje jej dużo satysfakcji. Czynnie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach psychologicznych podnosząc swój warsztat. Uwielbia kryminały, każdą wolną chwilę poświęca na czytanie. Na co dzień pracuje również z młodymi sportowcami w szkole sportowej, prywatnie fanka piłki nożnej. Angażuje się w idee wolontariatu, współpracując z fundacją która pomaga młodzieży z trudnych rodzin.