Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Najczęściej zadawane pytania

Ilu uczniów maksymalnie jest zapisywanych do jednej klasy?

 • w każdej z klas, w tym zerowych, uczy się maksymalnie do 18 dzieci

Czy nauka w Szkole jest odpłatna?

 • nie, pobieranie nauki w naszej Szkole jest nieodpłatne

Jakie zajęcia dodatkowe są nieodpłatne?

 • Są to koła zainteresowań, prowadzone przez Nauczycieli z naszej Szkoły. Do dyspozycji Rodziców i Uczniów pozostaje Logopeda oraz Psycholog.

Czy są prowadzone również inne zajęcia dodatkowe, płatne? 

Tak, dzieci mają możliwość uczęszczania na:

 • język angielski, który prowadzi native speaker ;
 • naukę gry na pianinie, gitarze i skrzypcach
 • warsztaty szycia i projektowania
 • lekcje śpiewu i emisji głosu
 • piłkę nożną
 • taniec towarzyski

Gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe?

 • wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się w budynku Szkoły

W jakich godzinach i na jakich zasadach działa świetlica?

 • świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do pierwszych rozpoczynających się zajęć wszystkich Dzieci (nie ma możliwości, aby dzieci pozostawały w Szkole bez opieki) oraz po zajęciach do godziny 17.00
 • dzieci z klas zerowych przebywają w osobnej sali (przedszkolnej) w godzinach od 8.00 do 14.00, następnie pozostałe jeszcze Dzieci łączone są w jedną grupę (klasy zerowe i pierwsze)
 • zajęcia świetlicowe są prowadzone nieodpłatnie w godzinach porannych. Od godziny 13.00 świetlica jest płatna – 2zł/godzinę – wyłączając zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań. Kwota 2zł/godz. jest opłatą propozycyjną i w przypadku długotrwałego i częstego przebywania danego Ucznia w świetlicy ustala się indywidualną kwotę miesięczną, możliwą do opłacenia przez Rodziców

Z jakich posiłków można skorzystać na stołówce?

 • śniadania (szkoła o 8.00 ; zerówki o 8.30)
 • obiady (zerówki 12.30 ; szkoła 13.00)
 • podwieczorek (14.30)

Kiedy rozpoczynają się zajęcia obowiązkowe?

 • zajęcia z tzw. podstawy programowej rozpoczynają się o godzinie 9.00 – dla klas zerowych oraz od godziny 8.30 dla pozostałych klas

W jakich godzinach Szkoła jest otwarta?

 • Szkoła jest otwarta w godzinach od 7.00 do 17.00