Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Zerówka i Szkoła Podstawowa – rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji na Rok Szkolny 2021/2022

Dzieci zapisane do zerówki mają pierwszeństwo deklarowania pójścia w następnym roku do I klasy. Pierwszeństwo w rekrutacji do I klasy ma również rodzeństwo obecnych uczniów.

Rodzice kandydatów uczestniczących w rekrutacji przyjmują do wiadomości i akceptują koncepcję wychowania i nauki głoszoną przez Kościół Katolicki. Szczegółowe informacje można uzyskać w odnośniku „Nasze cele”.

Jak zapisać Dziecko do Szkoły?

  1. Karta zgłoszenia dziecka – należy ją pobrać i zeskanowaną wysłać mailowo na adres: kspmolli@gmail.com. Wydrukowaną i podpisaną kartę można również złożyć w sekretariacie szkoły (sprawdź godziny pracy Szkoły). 
  2. Dane kontaktowe umieszczone na karcie zgłoszenia posłużą do umówienia spotkania kwalifikacyjnego z dyrekcją szkoły.
  3. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie otrzymują w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza. Jeżeli limit miejsc został wyczerpany wcześniej, w mailu zwrotnym znajdzie się informacja o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.
  4. Rodzice/opiekunowie, których dzieci dostały się do naszej szkoły, są zobowiązani potwierdzić ten fakt do 11 czerwca 2021 roku poprzez wizytę sekretariacie i podpisanie umowy z placówką. Jeżeli rodzice/opiekunowie otrzymali maila zwrotnego z informacją o przyjęciu dziecka do szkoły to zachęcamy do potwierdzenia i podpisania stosownej umowy jeszcze w trakcie trwania rekrutacji.
  5. Po 11 czerwca w miejsce osób, które nie potwierdziły chęci pobierania nauki w naszej szkole, zostaną zapisane osoby z listy rezerwowej.
  6. Ostateczny kształt listy uczniów w roku szkolnym 2021/2022 zostanie ogłoszony 30 czerwca drogą mailową, dla każdego z rodziców/opiekunów.