Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Rekrutacja na Rok Szkolny 2019/2020

Harmonogram i zasady rekrutacji na Rok Szkolny 2019/2020

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Molli ma uprawnienia placówki publicznej, stąd pobieranie nauki przez Dzieci jest u nas bezpłatne. Również prowadzona przez nas zerówka Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „Mali Artyści” jest bezpłatna. Dzieci zapisane do zerówki mają pierwszeństwo deklarowania pójścia w następnym roku do I klasy, przed rozpoczęciem rekrutacji.

O dostaniu się dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Molli oraz Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „Mali Artyści” decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice kandydatów uczestniczących w rekrutacji przyjmują do wiadomości i akceptują koncepcję wychowania i nauki głoszoną przez Kościół Katolicki. Szczegółowe informacje można uzyskać w odnośniku „Nasze cele”.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 prowadzimy rekrutację do grup 0 i klasy I Mamy również kilka wolnych miejsc w klasach II

Jak zapisać Dziecko do Szkoły?

1) Należy pobrać oraz uzupełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA i wysłać ją zeskanowaną mailowo na adres: kspmolli@gmail.com. Potwierdzenie przyjęcia formularza zostaje wysłane do trzech dni roboczych. Wydrukowaną i podpisaną kartę można również złożyć w sekretariacie szkoły (sprawdź godziny pracy Szkoły). 

  1. Rekrutacja trwa od 1 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku.
  2. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie otrzymują w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza. Jeżeli limit miejsc został wyczerpany wcześniej, w mailu zwrotnym znajdzie się informacja o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.
  3. Rodzice/opiekunowie, których dzieci dostały się do naszej szkoły, są zobowiązani potwierdzić ten fakt do 15 maja 2019 roku poprzez wizytę sekretariacie i podpisanie umowy z placówką. Jeżeli rodzice/opiekunowie otrzymali maila zwrotnego z informacją o przyjęciu dziecka do szkoły to zachęcamy do potwierdzenia i podpisania stosownej umowy jeszcze w trakcie trwania rekrutacji.
  4. Po 15 maja w miejsce osób, które nie potwierdziły chęci pobierania nauki w naszej szkole, zostaną zapisane osoby z listy rezerwowej.
  5. Ostateczny kształt listy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 zostanie ogłoszony 30 czerwca drogą mailową, dla każdego z rodziców/opiekunów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel: 534 987 380, mailowo lub za pośrednictwem naszego facebooka.