Współpracujemy z:

„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu” - Jan Paweł II

Rekrutacja na Rok Szkolny 2018/2019

Harmonogram i zasady rekrutacji na Rok Szkolny 2018/2019

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Molli ma uprawnienia placówki publicznej, stąd pobieranie nauki przez Dzieci jest u nas bezpłatne.

O dostaniu się dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Molli decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice kandydatów uczestniczących w rekrutacji przyjmują do wiadomości i akceptują koncepcję wychowania i nauki głoszoną przez Kościół Katolicki. Szczegółowe informacje można uzyskać w odnośniku „Nasze cele”.

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 prowadzimy rekrutację do klas 0 oraz klas I

 

Jak zapisać Dziecko do Szkoły?

1) Należy pobrać oraz uzupełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA i wysłać ją mailowo na adres: kspmolli@gmail.com. Potwierdzenie przyjęcia formularza zostaje wysłane do trzech dni roboczych. Wydrukowaną i podpisaną kartę można również złożyć w sekretariacie szkoły (sprawdź godziny pracy Szkoły).

  1. Rekrutacja trwa od 1 lutego 2018 roku do 30 maja 2018 roku.
  2. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie otrzymują w mailu potwierdzającym przyjęcie formularza. Jeżeli limit miejsc został wyczerpany wcześniej, w mailu zwrotnym znajdzie się informacja o umieszczeniu dziecka na liście rezerwowej.
  3. Rodzice/opiekunowie, których dzieci dostały się do naszej szkoły, są zobowiązani potwierdzić ten fakt do 15 czerwca 2018 roku poprzez wizytę sekretariacie i podpisanie umowy z placówką. Jeżeli rodzice/opiekunowie otrzymali maila zwrotnego z informacją o przyjęciu dziecka do szkoły to zachęcamy do potwierdzenia i podpisania stosownej umowy jeszcze w trakcie trwania rekrutacji.
  4. Po 15 czerwca w miejsce osób, które nie potwierdziły chęci pobierania nauki w naszej szkole, zostaną zapisane osoby z listy rezerwowej.
  5. Ostateczny kształt listy uczniów w roku szkolnym 2018/2019 zostanie ogłoszony 1 lipca drogą mailową, dla każdego z rodziców/opiekunów.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt tel: 534 987 380, mailowo lub za pośrednictwem naszego facebooka.